En havsörn blev upphittad av Rolf Larsson öster om Jämjö Blekinge. Rolf kunde utan besvär infånga den och ta den med sig hem. Kontakt togs med Ivar Tägström som också tillsammans med Rolf tillhör Karlskrona Ornitologiska Förening och Katastrofhjälp för fåglar och vilt. Och har tillstånd att inhysa skadade fåglar som havsörnen. Konsterades efter undersökning av havsörnen att ing skador fanns men den var kollosalt undernärd. Men efter en veckas rehab och sex kycklingar så var det dags för släpp igen på samma plats som upphittandet.

Det blev ringmärkning och ålderbestmmande innan släppet som jag också fick fotograferade för statistik till NRMs Peter Hellström.