Fem foto från Torhamn där fiskebåten Diana KA7 fastnat i drivisen Med hjälp av lotsbåten och kustbevakningen togs båten loss.