HMS Karlskrona
Lämnar hemmahamn för uppdrag i Somalia