1 av 13 visentkalvar som är födda på Eriksberg i skrivandes stund har jag fotograferat 12 av dessa. Och det har kanske blivit fler sedan fototillfället